Bezpečnostné vložky DOM

DOM ponúka vložky so zúbkovaným kľúčom a s plochým kľúčom - so zvýšenou ochranou proti prekonaniu.
Bezpečnostná úroveň výrobkov DOM je overená akreditovanými skúšobňami v Európe.
Výrobky sú schválené podľa normy ISO 9001 a v SR – SÚDST v Žiline a sú zatriedené do bezpečnostnej triedy
4 - NBÚ prísne tajné, vysoká bezpečnosť proti:
- vlámaniu
- vyhmataniu planžetou
- odvŕtaniu
- rozlomeniu
Povrchová úprava vložiek DOM je matný nikel. Cena vložky je závislá od typu a rozmeru. Základný rozmer je 30/30mm nad tento rozmer sa počíta predlženie, štandardný rozmer 30/35mm je bez príplatku.
Vložky sa vyrábajú na Slovensku, v cene vložky sú 3 kľúče, výroba ďalších kľúčov po predložení bezpečnostnej karty, ktorá sa dodáva k vložke. Všetky typy vložiek DOM sú vhodné aj do uzamykacích systémov.


Celá vložka s gombíkom s ozubeným kolieskom polvložka vložka do prídavného zámku

Zámok lamelový DOM LS DOM SV


Bezpečnostná karta

Zámok lamelový DOM DAS DOM 6KG

Novinky, bezpečnostné kľúče DOM

DOM – DAX DOM - iX6 SR plus

DOM ELS

Nezávislý elektronický bezkáblový zamykací systém bez obmedzenia.

DOM Protektor:

- vysoká bezpečnosť, nízke náklady, dlhá životnosť, jednoduchá obsluha
- kontrola vstupu - osobám určeným právomoci v určený čas
- flexibilitu - okamžité riešenie pri strate transpondéra, pri prijatí nového zamestnanca atď.
- ľahká bezkáblová montáž bez zásahov do dverí a kovaní - rozmery totožné s mechanickou vložkou

Programovací terminál slúži na jednoduché preprogramovanie prístupových práv. S terminálom je dodávaný aj základný software , ktorý pracuje pod operačným systémom Windows 95/98/2000, NT, XP v niekoľkých svetových jazykoch. Bezpečnostná vložka DOM Protektor je vybavený batériou a je nezávislá od akéhokoľvek zdroja energie. Vložka oznamuje jej vybitie zvukovým signálom. Zaznamenáva posledných 3 000 vstupov vrátane nepovolených pokusov.

Elektronická vložka Terminál

Trend Line

Diamant

Trojrozmerné kódovanie kľúčov, jadro vložky predstavuje 21 rotujúcich lamiel, chránený puzdrom z nehrdzavejúcej ocele. V cene vložky sú 3 kľúče a funkcia obojstranného kľúča. Výroba ďalších kľúčov je možná po predložení bezpečnostnej karty, ktorá sa dodáva s vložkou. Bezpečnostná trieda 4 NBÚ - prísne tajné, vysoká bezpečnosť proti:
- vlámaniu
- odvŕtaniu
- vylomeniu


Celá vložka s gombíkom s ozubeným kolieskom vložka do prídavného zámku Bezpečnostný kľúč


ISEO R5

Štandardná vložka - zvýšená ochrana pred zalomením kľúča v cene vložky sú 3 kľúče, prevedenie mosadz a nikel, vložka vhodná aj do zamykacieho systému.

Nikel Mosadz Kľúče


ISEO R6

Vložka s registračnou kartou, vyšší štandard za nižšiu cenu. V cene vložky sú 3 kľúče, výroba ďalších kľúčov je možná len po predložení bezpečnostnej karty Trieda bezpečnosti 3.

Vložka Kľúče Karta


GERA 3000

Vložka zaručuje ochranu proti vyhmataniu prekrytým profilom. V cene vložky sú 3 kľúče, výroba ďalších kľúčov je možná len po predložení bezpečnostnej karty, ktorá je dodaná s vložkou. Vložka vhodná aj do zamykacieho systému. Trieda bezpečnosti 3

GERA 3000 Trieda bezpečnosti 3


KABA

KABA expert T je 4 radový obchodnícky systém vložiek, ktorý je vhodný do zamykacieho systému ako aj samostatné vložky. V cene samostatnej vložky je 5 kľúčov, výroba ďalších kľúčov je možná len po predložení bezpečnostnej karty, ktorá je dodaná s vložkou. Funkcia obojstranného kľúča. Trieda bezpečnosti 4 NBÚ prísne tajné

KABA Trieda bezpečnosti 4


Bezpečnostná vložka GEGE

Štandardná vložka E-AP2000 - zvýšená ochrana pred zalomením kľúča v cene vložky sú 3 kľúče, prevedenie mosadz a nikel, vhodná aj do zamykacieho systému.

Vložka AP2000 zaručuje ochranu proti vyhmataniu s prekrytým profilom. Vhodná aj do zamykacieho systému. V cene vložky sú 3 kľúče, výroba ďalších kľúčov je možná len po predložení bezpečnostnej karty, ktorá je dodaná s vložkou. Trieda bezpečnosti 3

Vložka ANS2-CNS2 zaručuje ochranu proti vyhmataniu s prekrytým profilom. Vhodná aj do zamykacieho systému. Tento patentovaný systém vložky GEGE sa vyznačuje veľkými možnosťami variability. V cene vložky sú 3 kľúče, výroba ďalších kľúčov je možná len po predložení bezpečnostnej karty, ktorá je dodaná s vložkou. Trieda bezpečnosti 3VložkaGEGE pEXTRA sa vyznačuje drahým, patentovaným profilom kľúča.
Ochrana proti vyhmataniu: je zabezpečená prekrytým profilom kľúča a špeciálnymi kolíkmi.
Ochrana proti odvŕtaniu: je zabezpečená dodatočnými bezpečnostnými oceľovými elementmi vo vložke.
V cene vložky sú 3 kľúče. Vhodná do zamykacieho systému. Výroba ďalších kľúčov je možná len po predložení bezpečnostnej karty, ktorá je dodaná s vložkou. Trieda bezpečnosti 4

Vložka pEXTRA Kľúč pEXTRA


Bezpečnostná vložka CISA

Vložka ASIX s vyšším štandardom za nižšiu cenu. V cene vložky sú 3 kľúče, prevedenie mosadz a nikel. Vhodná aj do zamykacieho systému. Výroba dodatočných kľúčov v systéme len po predložení bezpečnostnej karty. Trieda bezpečnosti 3

Štandardna vložka C2000 v cene vložky sú 3 kľúče, prevedenie mosadz a nikel, vhodná aj do zamykacieho systému. Výroba dodatočných kľúčov v systéme len po predložení bezpečnostnej karty. Trieda bezpečnosti 3
Vložky ASTRAL a AP SNAPzaručujú ochranu proti vyhmataniu s prekrytým profilom. Vhodné aj do zamykacieho systému. Tento systém vložky CISA sa vyznačujú veľkými možnosťami variability. V cene vložky sú 3 kľúče, výroba ďalších kľúčov je možná len po predložení bezpečnostnej karty, ktorá je dodaná s vložkou.


Margita Krajčovičová
0903 461834 T-mobil, 0905 306486 Orange :Mobil
034/6597 009 :Fax
mkr.krajcovicova@stonline.sk :E-mail