Mapa zjednoteného kľúča - ZK

Mapa zjednoteného kľúča Zamykací systém zjednoteného kľúča ZK je najjednoduchšie riešenie, vhodné do rodinných domov a malých objektov bez obmedzeného prístupu. Do systémov ZK je možné vybrať vložky rôznych typov, bezpečnostnej triedy a chránených profilov, visiace zámky, schránkové zámky a iné. K systému s chráneným profilom je dodaná bezpečnostná karta na dodatočnú výrobu kľúčov alebo rozšírenie systému.


Margita Krajčovičová
0903 461834 T-mobil, 0905 306486 Orange :Mobil
034/6597 009 :Fax
mkr.krajcovicova@stonline.sk :E-mail