Mapa hlavného kľúča - HK

Mapa hlavného kľúča Zamykací systém hlavného kľúča HK má svoje opodstatnenie v bytových domoch alebo v administratívnych budovách.

- HK x - hlavný kľúč x ( x - je číslo bytu alebo kancelárii) má možnosť otvárať spoločné priestory (vchody do budovy, pivničné priestory, garáže atd.)

- HK - hlavný kľúč je možné vyrobiť pre domovníka alebo správcu budovy s prístupom len do spoločných priestorov verejnosti neprístupných (kotolňa, strojovne výťahov hlavné uzávery atd.) s obmedzením do priestorov HKx.

Objednávateľ k systému obdrží kľúčový plán a bezpečnostnú kartu. Dodatočná výroba kľúčov a vložiek na základe kľúčového plánu a bezpečnostnej karty.


Margita Krajčovičová
0903 461834 T-mobil, 0905 306486 Orange :Mobil
034/6597 009 :Fax
mkr.krajcovicova@stonline.sk :E-mail