Mapa generálneho kľúča - GHS

Mapa generálneho kľúča Zamykací systém generálneho kľúča GHS s možnosťou oprávnených prístupov je najzložitejšie riešenie. Systém má 3 druhy kľúčov:

- VK - vlastný kľúč - otvára jednu alebo viac vložiek.
- SK - skupinový kľúč - otvára dva a viac vložiek alebo skupinu
vložiek, podľa oprávnenia vstupu.
- GHS - generálny kľúč - všetky vložky, visiace zámky, schránkové
zámky atd. v celom generálnom systéme.

Systém má možnosti rozšírenia. Počet kľúčov VK, SK a GHS sa dodáva na základe požiadavky objednávateľa. Objednávateľ k systému obdrží kľúčový plán a bezpečnostnú kartu. Dodatočná výroba kľúčov a vložiek na základe kľúčového plánu a bezpečnostnej karty.


Margita Krajčovičová
0903 461834 T-mobil, 0905 306486 Orange :Mobil
034/6597 009 :Fax
mkr.krajcovicova@stonline.sk :E-mail