Laminované

Buk
Vertika 3/4 sklo Plné hladké
Plné guarda Sklo guarda

Hruška
Vertika 3/4 sklo Plné hladké
Plné guarda Sklo guarda

Javor
Vertika 3/4 sklo Plné hladké
Plné guarda Sklo guarda

Orech
Vertika 3/4 sklo Plné hladké
Plné guarda Sklo guarda

Biele
s mriežkou 1/3 sklo 2/3 sklo
Plné hladké Plné kúpeľňové

Margita Krajčovičová
0903 461834 T-mobil, 0905 306486 Orange :Mobil
034/6597 009 :Fax
mkr.krajcovicova@stonline.sk :E-mail